Cennik

*Ceny event’ów oraz atrakcji niewymienionych w cenniku są ustalane indywidualnie.
*Ceny warsztatów edukacyjnych – dla grup powyżej 18 uczestników (grupy mniejsze – liczone, jak 18-osobowe)

cennik1

cennik3