"Ośmiel się szukać swojej drogi
- nie bój się być oryginalny!"

    Cennik

    *Ceny event’ów oraz atrakcji niewymienionych w cenniku są ustalane indywidualnie.
    *Ceny warsztatów edukacyjnych – dla grup powyżej 18 uczestników (grupy mniejsze – liczone, jak 18-osobowe)

    Cennik/

    Cennik/